دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شبکه های اجتماعی مجازی و همگرایی میان تحولات جهان با روابط بین‌الملل فرهنگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

ضیاءالدین صبوری


2. مطالعه تطبیقی منظر شهری خرمشهر و برلین در حفظ خاطرات جمعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

آیدا باقری بهشتی؛ فرح حبیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


3. سیر تحوّلات علم و فنّاوری از وحدت به کثرت (رویکردی فرهنگی- تاریخی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

اسماعیل کلانتری؛ غلامعلی منتظر


4. بررسی فرهنگ هندوئیزم با تأکید بر تناسخ و نقد آن با تکیه بر آرای ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

ندا بهرامی؛ عباس گوهری


5. تاثیر متغیرهای زمینه ای بر سبک زندگی دیاسپورای ایرانی مقیم استان بریتیش کلمبیا کانادا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

پوراندخت تقدسی؛ نادر محقق؛ اسماعیل کاوسی


6. سبک زندگی اسلامی دراندیشه ی مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

ابوالفضل احمدی


7. تحلیل تطبیقی دموکراتیزاسیون در ایران و ترکیه: مطالعه موردی واقعه مشروطه خواهی در 1906 و 1908

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

مرضیه ابوذری؛ علی ساعی


8. مطالعه نقاشی دفاع مقدس با رویکرد نظریه تحلیل گفتمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

نیره السادات مبینی پور؛ محمدرضا شریف زاده؛ محمدعلی خبری


9. جستجوی خود و دیگری در اثر حاجی بابای اصفهانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399

جواد مویزچی؛ دکتر سید خدایار مرتضوی


10. ارائه مدل تعالی توسعه فرهنگی با تمرکز بر ایجاد طبقه خلاق از کودکان و نوجوانان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

سودابه ابراهیم زاده؛ محسن قدمی؛ عباسعلی قیومی


11. مقایسه انسجام، سبک فرزند پروری مقتدرانه، تعامل و ارتباط عاطفی در خانواده های جوانان زندانی و غیر زندانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

شهلا انزلچی؛ علی اکبر سیف؛ مهرداد نوابخش؛ هادی بهرامی