شبکه های اجتماعی مجازی و همگرایی میان تحولات جهان با روابط بین‌الملل فرهنگی
1. شبکه های اجتماعی مجازی و همگرایی میان تحولات جهان با روابط بین‌الملل فرهنگی

ضیاءالدین صبوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

چکیده
  سرعت حیرت انگیز اینترنت و گسترش فضای مجازی، فرهنگی جدید را در دودهه اخیر پدید آورده است که می‌توان نشانه‌های آن را در تحولات مختلف جهان دید. در فضای جدید جهانی، گروههای اجتماعی، برای آغاز و به انجام ...  بیشتر
سیر تحوّلات علم و فنّاوری از وحدت به کثرت (رویکردی فرهنگی- تاریخی)
2. سیر تحوّلات علم و فنّاوری از وحدت به کثرت (رویکردی فرهنگی- تاریخی)

اسماعیل کلانتری؛ غلامعلی منتظر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

چکیده
  روند واگرایانۀ علم و فنّاوری قریب به سه سده قبل از میلاد شروع شده و تا اواسط سدۀ بیستم میلادی ادامه داشته است. تفکیک تدریجیِ علوم از فلسفه و سپس شکل‌گیری رشته‌های دانشگاهی شواهدی تاریخی بر این مدعاست. ...  بیشتر
مقایسه انسجام، سبک فرزند پروری مقتدرانه، تعامل و ارتباط عاطفی در خانواده های جوانان زندانی و غیر زندانی
3. مقایسه انسجام، سبک فرزند پروری مقتدرانه، تعامل و ارتباط عاطفی در خانواده های جوانان زندانی و غیر زندانی

شهلا انزلچی؛ علی اکبر سیف؛ مهرداد نوابخش؛ هادی بهرامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی انسجام، سبک فرزندپروی مقتدرانه، تعامل و ارتباط عاطفی در خانواده جوانان زندانی و غیر زندانی بود.. بدین منظور در یک پژوهش توصیفی، از جامعه ی آماری مشتمل بر تمامی پسران 19 تا 25 ساله ی ...  بیشتر
ارزیابی معیارهای مدیریت رفتار اخلاقی در بستر فرهنگ جامعۀ ایرانی
4. ارزیابی معیارهای مدیریت رفتار اخلاقی در بستر فرهنگ جامعۀ ایرانی

محسن فرهادی نژاد؛ سکینه جعفری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی معیارهای مدیریت رفتار اخلاقی در بستر فرهنگ جامعۀ ایرانی بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی محسوب می‌شود. ...  بیشتر
ظرفیت‌های فرهنگی پارادیپلماسی فرامرزی کشورهای حوزه ایران فرهنگی
5. ظرفیت‌های فرهنگی پارادیپلماسی فرامرزی کشورهای حوزه ایران فرهنگی

مریم خالقی نژد؛ احمد ساعی؛ علی اشرف نظری؛ مجید توسلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

چکیده
  امروزه کنشگران فروملی خواهان فعالیت‌های بیشتر فرهنگی در عرصه ارتباطات برون مرزی می‌باشند. این فعالیت تحت عنوان پارادیپلماسی در چارچوب برخی قوانین، منجر به افزایش قدرت ملی یک کشور و حکومت می‌شود، از ...  بیشتر
رویکرد فعال و کاربردی به سواد فرهنگی دانشجویان، بازآفرینی ادراک فرهنگی
6. رویکرد فعال و کاربردی به سواد فرهنگی دانشجویان، بازآفرینی ادراک فرهنگی

فاطمه محقق؛ فرهاد امام جمعه؛ سید مرتضی موسویان؛ فائزه درمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

چکیده
  این مقاله با هدف پاسخگویی به این دو سوال اساسی تنظیم شده که رویکرد جدید به مفهوم سواد فرهنگی چیست و چه تکنیک هایی برای آموزش سواد فرهنگی به دانشجویان قابل استفاده است. روش مورد استفاده، کیفی و از نوع تحلیلی ...  بیشتر
نقش ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته در ایجاد شکاف نسل‌ها در ایران با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب
7. نقش ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته در ایجاد شکاف نسل‌ها در ایران با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب

مرتضی مقتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

چکیده
  ابزارهای رسانه ای پیشرفته که محصول جهانی‌شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات هستند، نقش قابل توجّهی در به چالش کشیدن ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران دارند. سرعت این تحولات به گونه‌ای است ...  بیشتر
بررسی جامعه شناختی تاثیر احساس تبعیض بر اعتماد اجتماعی اقلیتهای دینی (مورد مطالعه: زرتشتیان ساکن در شهر تهران)
8. بررسی جامعه شناختی تاثیر احساس تبعیض بر اعتماد اجتماعی اقلیتهای دینی (مورد مطالعه: زرتشتیان ساکن در شهر تهران)

سیده حکیمه هاشمی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ میثم موسائی؛ علی بقائی سرابی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

چکیده
  کشور ایران در زمره کشورهای ناهمگون و متکثر دینی و مذهبی است و ساختار جمعیتی در ایران با پدیده کثرتگرایی قومی، دینی و مذهبی مواجه است و عدم توجه به نیاز‌های اقلیت‌ها در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی ...  بیشتر
تاثیر نظریه چندفرهنگ گرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل
9. تاثیر نظریه چندفرهنگ گرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل

احمد کاظمی؛ محمد علی کفائی فر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

چکیده
  تکوین و شناسایی اقلیتهای فرهنگی چهارگانه (مذهبی، قومی، زبانی و ملی) در روابط و حقوق بین الملل حدود پنج قرن طول کشید. علیرغم این پروسه طولانی، شناسایی حقوق سنتی اقلیتها (حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی) در حقوق ...  بیشتر
تحلیل رابطه ادراک از کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی مورد مطالعه: زنان شهر کرج
10. تحلیل رابطه ادراک از کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی مورد مطالعه: زنان شهر کرج

نرگس سرحدی؛ علی ساعی؛ غلامرضا غفاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

چکیده
  مقاله ناظر بر مطالعه رابطه ادراک از کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی است. در این مقاله ادراک از کیفیت حکمرانی سازه مستقل و سرمایه اجتماعی سازه وابسته در نظر گرفته شده است. جمعیت آماری این پژوهش زنان 18 تا ...  بیشتر