بحران شناسی فرهنگی روابط بین الملل در سال 2016، بر اساس مدل مکعب بحران هرمان

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

اگرچه که استیلای طولانی مدت مکتب رئالیسم بر سپهر تئوریک روابط بین الملل و وجود همیشگی سایه شوم جنگ بر سر بشریت که منجر به وقوع جنگهای جهانی، جنگ سرد و درحال حاضر نیز جنگهای نیابتی و مسئله تروریسم شده و جایی برای رسیدگی عمیق به مسائل غیرسیاسی، غیرنظامی و غیرامنیتی در روابط بین الملل باقی نگذاشته است، لیکن این امر نافی نقش و اهمیت فرهنگ و بحرانهای فرهنگی در روابط بین الملل نیست و روابط بین الملل ناگزیر از مطالعه و واکاوی آنها است. این پژوهش با طرح این سئوال که «بحرانهای فرهنگی روابط بین الملل در سال 2016 میلادی براساس مدل مکعب بحران چارلز هرمان چگونه واکاوی و تفسیر می‌شوند؟» به روش تحلیل کیفی محتوا و بر اساس مدل مذکور به بررسی و ارزیابی این فرضیه می‌پردازد که «تخریب کلیسای ساعت، دیوار باستانی آشوری و بخشهایی از قلعه پالمیرا از نوع بحرانهای برنامه ای و قابل پیش بینی بوده که دارای تهدید شدید و زمان اثرگذاری بلندمدت است و منجر به پاکسازی فرهنگی و هویتی می‌گردد. همچنین نابودی موزه تاریخ طبیعی دهلی نو، معبد پوتینگال و کلیسای سنت آگوستینو و فروریختن برج روتباو از نوع بحرانهای نوظهور و غافلگیرانه بوده که دارای تهدید شدید و زمان اثرگذاری بلندمدت بوده و منجر به پاکسازی هویتی خواهد شد. از سوی دیگر نابردباری مذهبی در میانمار و بحرین از نوع بحرانهای انعکاسی و قابل پیش بینی بوده که دارای تهدید شدید و زمان اثرگذاری کوتاه مدت است و منجر به پاکسازی مذهبی می‌گردد و نهایتا پروژه یا پروسه جهانی شدن، بحران پناهجویان و تهاجم فرهنگی نیز از بحرانهای برنامه ای و قابل پیش بینی بوده که دارای تهدید شدید و زمان اثرگذاری بلندمدت می‌باشد و منجر به نابودی تنوع فرهنگی، نقض امنیت فرهنگی اروپا و پاکسازی هویتی می‌گردد».

کلیدواژه‌ها


 

آشتیانی، منوچهر (1388) . درآمدی به بحران جامعه شناسی جهانی معاصر، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

برچر، مایکل (1382). بحران در سیاست جهان، ترجمه میرفردین قریشی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

بیات، محسن (1388).  فرهنگ در نظریه‌های روابط بین الملل؛ محرک جنگ یا صلح، مجله مطالعات میان فرهنگی، 9، 52-27

جمالی، حمیدرضا (1388). عوامل موثر بر حمایت بین المللی و ارتقای حقوق فرهنگی بشر، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، 10، 120-95

جمشیدی، محمدحسن ، نقدی، فرزانه (1396). فرهنگ به مثابه قدرت در روابط بین الملل؛ قدرت فرهنگ در برابر فرهنگ قدرت، فصلنامه سیاست جهانی، 19، 41-7

دل وکیو، جورجو (1380). تاریخ فلسفه‌ی حقوق، ترجمه جواد واحدی، تهران: نشر میزان

دورتیه، ژان فرانسوا (1389). انسان شناسی: نگاهی نو به تحولات جسمانی، فرهنگی و روانشناختی انسان، ترجمه جلال الدین رفیع فر، تهران: خجسته

دولو، لویی (1384). فرهنگ فردی و فرهنگ جمعی، ترجمه عباس باقری، تهران: نشر فرزان

رضایی، علی رضا ، ترابی، قاسم (1389). تبیین جایگاه فرهنگ در نظریه‌های سیاست و روابط بین الملل: فرهنگ به عنوان عرصه ای برای تعامل یا تقابل، مجله علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 13، 82-53

سلیمی، حسین (1379). فرهنگ گرایی، جهانی شدن و حقوق بشر، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه

طاهری حاجی وند، احسان (02/12/1395) . بحران پناهجویان و امنیت فرهنگی اروپا، سایت دیپلماسی ایرانی

طاهری حاجی وند، احسان ، جمالی، حمیدرضا (1395). منشاء انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر، مجله مطالعات میان فرهنگی، 11، 29، 111-81

قوام، عبدالعلی (1393). روابط بین الملل نظریه‌ها و رویکردها، تهران: سمت

کاظمی، سید علی اصغر (1366). مدیریت بحران­های بین المللی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

کوئن، بروس (1388). مبانی جامعه شناسی، ترجمه علامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت

مشیرزاده، حمیرا (1394). تحول در نظریه‌های روابط بین الملل، تهران: سمت

نقیب زاده، احمد (1379). فرهنگ، سیاست و روابط بین الملل، مجله سیاست خارجی، 1، 186-167

واعظی، محمود (1390). بحران‌های سیاسی و جنبش­های اجتماعی در خاورمیانه: نظریه‌ها و روند‌ها، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

 

2016 Annual Report of US Commission on International Religious Freedom (Available on: https://www.uscirf.gov/reports-briefs/annual-report/2016-annual-report)

2017 Statement of UN Special Rapporteur in the Filed of Cultural Rights (at the 34th Session of the Human Rights Council, Geneva, by Karima Bennoune) (Available on: https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/ImpactFundamentalismAndExtremism .aspx)

2017Annual Report of Human Rights Watch (Available on: https://www.hrw.org/world-report/2017)

Amnesty International Annual Report 2016/17 (Available on: https://www.amnesty.org/en/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/)

Report of Global Peace Index in 2016- Ten Edition, by Institute for Economics and Peace(IEP), (Available on: http://www.economicsandpeace.org/reports)

Bidney, David (1946).The Concept of Cultural Crisis”, American Anthropologist, (48), 534- 552

Holden, John (2006) .Cultural Value and the crisis of Legitimacy, London: Demos

AraNews (2016) . ISIS extremists bomb historic church in Mosul, http://www.aranews.net/2016/04/isis-extremists-bomb-historic-church-mosul, (10/12/2016)

Artnet News (2016) .Experts Fear Earthquake Damaged Cultural Heritage in Italy, https://www.news.artnet.com/art-world/devastation-cultural-heritage-italy-earthquake-621044, (22/01/2017)

AskaNews (2017) . Sisma, Mibact: riunione a Rieti su patrimonio culturale ferito, http://www.askanews.it/cronaca/2017/01/18/sisma-mibact-riunione-a-rieti-su-patrimonio-culturale-ferito-pn_20170118_00250, (05/01/2017)

HindustanTimes (2016) .As it happened: 110 dead in Kerala temple fire, Modi meets CM Chandy, http://www.hindustantimes.com/india/massive-fire-at-kerala-temple-at-least-50-feared-dead/story-wFRlOOZ8cAoTPK2d5QnVQJ.html, (19/10/2016)

IndiaToday (2016) . Delhi Museum fire: Safety systems failed, priceless exhibits gutted, http://www.indiatoday.intoday.in/story/massive-fire-erupts-at-national-museum-of-natural-history-in-new-delhi/1/651547.html, (27/11/2016)

IraqiNews­ (2016). ISIS detonates large parts of Nineveh historical wall, http://www.iraqinews.com/iraq-war/isis-detonates-large-parts-nineveh-historical-wall, (01/11/2016)

Puttingal­ Temple­ Website­ (2016).­­Temple­­ History, http://www.puttingaltemple.org/index.php/the-temple/temple-history, (27/11/2016)

RomaniaJournal (2016) . Tower of Rotbav Fortified Church goes to wreck, http://www.romaniajournal.ro/tower-of-rotbav-fortified-church-goes-to-wreck, (11/10/2016)

Russia Today (2016) .Over 100 dead in temple fire in South India after firecrackers cause ‘massive blast, https://www.rt.com/news/339079-hindu-temple-fire-kollam-india, (11/11/2016)

Syrian Arab News Agency (2016)..Palmyra Castle partially damaged due to ISIS acts, plans to restore it to its former glory, http://www.sana.sy/en/?p=72903, (05/01/2017)

The Times of India (2016) . Massive fire destroys Delhi's National Museum of Natural History, parts of FICCI building also damaged, http://www.timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Massive-fire-destroys-Delhis-National-Museum-of-Natural-History/articleshow/51988052.cms, (20/01/2017)

The World  Fact Book (2016) . EastAsia/Southeast/Burma, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html, (20/01/2017)

TheGuardian (2016) . Fire guts Delhi's natural history museum, https://www.theguardian.com/world/2016/apr/26/massive-fire-guts-delhis-natural-history-museum, (20/01/2017)