مذاکره بین المللی به عنوان ارتباطی میان فرهنگی
1. مذاکره بین المللی به عنوان ارتباطی میان فرهنگی

حسن بشیر؛ محمدصادق اسمعیلی؛ حسین سرافراز

دوره 10، شماره 24 ، بهار 1394، صفحه 9-41

چکیده
   در این مقاله تاثیرگذاری فرهنگ بر فرآیند مذاکره بین‌المللی موضوع بررسی است. بدین منظور با واکاوی مفهوم فرهنگ تلاش شده است تا تعریفی قابل استفاده در حوزه مذاکره از آن برداشت شود. در گام بعد با توجه به ...  بیشتر
سینما و قدرت نرم؛ سیاست تطبیقی آمریکا و چین
2. سینما و قدرت نرم؛ سیاست تطبیقی آمریکا و چین

صادق زیباکلام؛ جلیل بیات

دوره 10، شماره 24 ، بهار 1394، صفحه 43-72

چکیده
    رشد اقتصادی خیره کننده کشور چین در چند دهه گذشته، احتمال قدرت یابی این کشور و صعود آن به عنوان ابرقدرت بین المللی را افزون ساخته است. اما آنچه در پژوهش های صورت گرفته در این باره از آن غفلت شده، توجه ...  بیشتر
نقش شاعران در بحران هویت ملی
3. نقش شاعران در بحران هویت ملی

اسماعیل آذر

دوره 10، شماره 24 ، بهار 1394، صفحه 73-97

چکیده
  وقتی خیزش مشروطه شکل گرفت، استعمار بر این اندیشه بود تا در دین و چیستی هویت ملی ایرانی شکاف ایجاد کند. به همین دلیل غرب نفوذ خود را توسعه داد و ایرانی ها با فرهنگ گذشته خود فاصله گرفتند. خیزش ملی هم که پشتوانه ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی نقش جنسیت در سیاست از منظر فمینیسم و اسلام
4. مطالعه تطبیقی نقش جنسیت در سیاست از منظر فمینیسم و اسلام

نوذر شفیعی؛ محسن اخباری

دوره 10، شماره 24 ، بهار 1394، صفحه 99-125

چکیده
    طرح نظریه فمینیستی روابط بین­الملل در قرن 19، ساختار روابط بین­الملل و دولت به عنوان واحد اصلی نظام بین­الملل و عالی ترین تجلی قدرت را مورد نقد جدی قرار داده و با مردانه قلمداد کردن این ساختار، ...  بیشتر
تنوع فرهنگی، حقوق بشر و رهیافت امنیت بشری
5. تنوع فرهنگی، حقوق بشر و رهیافت امنیت بشری

حسین سرتیپی؛ آذین کیانی

دوره 10، شماره 24 ، بهار 1394، صفحه 127-160

چکیده
  در دیدگاه تنوع فرهنگی، تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، هم زمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگی‌های مربوط به خود و با رعایت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم ...  بیشتر
فرهنگ و امپریالیسم فرهنگی در مطالعات پسااستعماری
6. فرهنگ و امپریالیسم فرهنگی در مطالعات پسااستعماری

مسعود مطلبی

دوره 10، شماره 24 ، بهار 1394، صفحه 161-184

چکیده
  امروزه مطالعاتِ پسااستعماری، یکی از حوزه های پژوهشیِ میان رشته ای و یکی از جدی‌ترین حوزه‌های مطالعاتی جدید در زمینه رابطه فرهنگ و امپریالیسم و نیز آثار فرهنگی استعمار در کشورهای در حال توسعه به شمار ...  بیشتر