سنجش احساس وفاداری ملی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران)
1. سنجش احساس وفاداری ملی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران)

طه هاشمی؛ علی اکبر رضایی

دوره 10، شماره 25 ، تابستان 1394، صفحه 9-25

چکیده
  در دهه‌های اخیر موضوع وفاداری و به‌ویژه احساس وفاداری ملی به یکی از مسائل مورد توجه در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است. مقاله حاضر با هدف سنجش احساس وفاداری ...  بیشتر
تعیین ابعاد هویت ملی ـ قومیتی و مقایسه ابعاد هویت قومی، ملی و جهانی دانشجویان قومیت‌های مختلف
2. تعیین ابعاد هویت ملی ـ قومیتی و مقایسه ابعاد هویت قومی، ملی و جهانی دانشجویان قومیت‌های مختلف

جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده؛ ایوب ّفیضی

دوره 10، شماره 25 ، تابستان 1394، صفحه 27-48

چکیده
  با توجه به اهمیت تنوع قومی در جوامعی با اقوام و نژادهای مختلف و متفاوت، تأثیر آن بر وحدت و انسجام و یکپارچگی ملی آشکار و بدیهی است. هدف پژوهش حاضر تعیین ابعاد هویت قومی و ملی و بررسی مقایسه‌ای ابعاد هویت ...  بیشتر
گونه شناسی فرهنگی کاربران محبوب شبکه اجتماعی فیسنما به روش نظریه زمینه ای
3. گونه شناسی فرهنگی کاربران محبوب شبکه اجتماعی فیسنما به روش نظریه زمینه ای

سعید معدنی؛ مهدی عابدینی

دوره 10، شماره 25 ، تابستان 1394، صفحه 49-75

چکیده
  تکنولوژی‌های اطلاعاتی تاثیرات شگرفی بر جامعه گذاشته‌اند که مهم‌ترین بخش از این تاثیرات بر فرهنگ بوده، چیزی که بارلو آن را جدی‌ترین تحول فرهنگی از کشف آتش تا کنون می‌داند. از مهمترین تکنولوژی‌های ...  بیشتر
محافظه کاری فرهنگی و سیاسی: اهمیت بنیان‌های اخلاقی
4. محافظه کاری فرهنگی و سیاسی: اهمیت بنیان‌های اخلاقی

محمود رضا رهبرقاضی؛ سمانه رحمانی؛ ابوالفضل باقری اژیه

دوره 10، شماره 25 ، تابستان 1394، صفحه 77-94

چکیده
  سنجش تأثیر بنیان­های اخلاقی بر زوایای مختلف زندگی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مشکل است زیرا هنوز داده‌های کافی در این مورد وجود ندارد. اما بدون شک نفوذ عوامل اخلاقی بر رفتار انسان قطعی است. اولویت‌های ...  بیشتر
طراحی الگوی توسعه روابط بین فرهنگی در عصر جهانی شدن
5. طراحی الگوی توسعه روابط بین فرهنگی در عصر جهانی شدن

اسماعیل کاوسی؛ داود ستوده یگانه

دوره 10، شماره 25 ، تابستان 1394، صفحه 95-125

چکیده
  هدف اصلی در این مقاله شناسایی و ارایه الگوی توسعه روابط بین فرهنگی درعصر جهانی شدن در کشور می‌باشد.روش این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و ابزار گرد آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه ...  بیشتر
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی مطالعه موردی: شهروندان شهر تهران در سال 1393
6. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی مطالعه موردی: شهروندان شهر تهران در سال 1393

محسن نیازی؛ مرتضی جعفرپور؛ زینب پروری آرانی

دوره 10، شماره 25 ، تابستان 1394، صفحه 127-157

چکیده
  در این مطالعه، رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ شهروندی به عنوان مؤلفه­های کلیدی علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته­اند. در دهه­های اخیر، در مفهوم سرمایه اجتماعی و مؤلفه­های اساسی آن شامل مشارکت ...  بیشتر