بازنمایی روایتهای هویتی در فضای مجازی تأکید بر آرای میشل فوکو
1. بازنمایی روایتهای هویتی در فضای مجازی تأکید بر آرای میشل فوکو

زهرا پیشگاهی فرد؛ عظیم زمانی؛ فرید عزیزی؛ احد محمدی

دوره 11، شماره 28 ، بهار 1395، صفحه 9-37

چکیده
  دو پارادایم اصلی در خصوص اینترنت و فضای مجازی وجود دارد، دیدگاه اول «انتشار» است که در آن اینترنت مکانیسم انتشار اطلاعات در سطح جهانی است این دیدگاه یک نگرش مدرن است و نگاهی ابزارگرایانه به اینترنت ...  بیشتر
جنبش بنیادگرای فرهنگی مذهبی نوین
2. جنبش بنیادگرای فرهنگی مذهبی نوین

محمدسالار کسرایی؛ مجید فاطمی خصال

دوره 11، شماره 28 ، بهار 1395، صفحه 39-65

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعة جامعه‌شناختی جنبش‌ نوظهور فرهنگی-مذهبی در ایران می‌باشد. مسأله اصلی محقق در مورد چگونگی و شیوه عملکرد این جنبش‌ می‌باشد و سؤال تحقیق نیز در مورد چیستی اهداف و آرمان‌ها وچگونگی ...  بیشتر
تحلیل گفتمان ادبیات پژوهشی هویت فرهنگی ایرانیان
3. تحلیل گفتمان ادبیات پژوهشی هویت فرهنگی ایرانیان

علیرضا حسینی پاکدهی؛ آرش حیدری؛ یعقوب مرادیان

دوره 11، شماره 28 ، بهار 1395، صفحه 67-104

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی هویت فرهنگی و بحرانی برساختن آن در ادبیات پژوهشی ایران است. بدین منظور با مرور متون پژوهشی چاپ شده در نشریات داخلی به واکاوی چفت و بست‌های گفتمانی حاکم بر آنها در بحرانی برساختن ...  بیشتر
بررسی و تحلیل رویکرد پارادوکسیکال واهمگرایی در قبال موج جهانی‌شدن فرهنگ
4. بررسی و تحلیل رویکرد پارادوکسیکال واهمگرایی در قبال موج جهانی‌شدن فرهنگ

سید زکریا محمودی رجا؛ علی باقری دولت‌آبادی؛ سیدعلی سراج

دوره 11، شماره 28 ، بهار 1395، صفحه 105-133

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل و واشکافی ابعاد، مؤلفه‌های جهانی‌شدن و نگرش‌های مختلف دولت‌ها و گروه‌ها نسبت به این جریان حاکم بر زندگی فعلی بشریت است. فشردگی جهان، وابسته‌تر شدن بخش‌های مختلف جهان، جریان ...  بیشتر
جاده ابریشم دریایی و نقش آن در گفت‌وگوی فرهنگی ـ تمدنی ساکنان خلیج‌فارس
5. جاده ابریشم دریایی و نقش آن در گفت‌وگوی فرهنگی ـ تمدنی ساکنان خلیج‌فارس

محمد مهدی مظاهری؛ اعظم ملایی

دوره 11، شماره 28 ، بهار 1395، صفحه 135-164

چکیده
  خلیج‌فارس به‌سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز، در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای مهم و راهبردی به‌شمار می‌آید و می‌تواند قدرت و موقعیت استراتژیکی کشورهای ساحلی را ارتقا ببخشد. با این حال، وجود برخی تفاوت‌ها ...  بیشتر
تبیین تأثیر عوامل فرهنگی بر تنش و منازعه در خاورمیانه
6. تبیین تأثیر عوامل فرهنگی بر تنش و منازعه در خاورمیانه

ریباز قربانی نژاد؛ عبدالرضا فرجی‌راد

دوره 11، شماره 28 ، بهار 1395، صفحه 165-189

چکیده
  وجود روابط تنش‌زا میان واحدهای سیاسی در ابعاد مختلف محلی، ملی و منطقه‌ای یکی از قدیمی‌ترین و پایدارترین وجوه حکمرانی انسان در کره زمین به شمار می‌رود. این امر از زمان تشکیل دولت- ملت‌ها بعد از قرارداد ...  بیشتر