اعتباریابی الگوی اجرای برنامه‌های فرهنگی در سند چشم‌انداز افق 1404
1. اعتباریابی الگوی اجرای برنامه‌های فرهنگی در سند چشم‌انداز افق 1404

ذولفقار رشیدی؛ کرم اله دانش فرد

دوره 11، شماره 29 ، تابستان 1395، صفحه 9-40

چکیده
  هدف این مقاله اعتبار یابی الگوی اجرای برنامه‌های فرهنگی سند چشم‌انداز در افق 1404 است. برای ساخت الگو، از سه ساحت عام «سیاستگذاری»، «نهادی» و «خُرد» که هر کدام به ترتیب از 3، 4 و 2 مولفه ...  بیشتر
بررسی تطبیقی عناصر فرهنگی مؤثر بر توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی ایران و کره-ی جنوبی با تاکید بر ادیان رایج در این دو کشور
2. بررسی تطبیقی عناصر فرهنگی مؤثر بر توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی ایران و کره-ی جنوبی با تاکید بر ادیان رایج در این دو کشور

زهرا حضرتی صومعه؛ مژگان قاسمعلی

دوره 11، شماره 29 ، تابستان 1395، صفحه 41-80

چکیده
  آیین­ها و ادیان موجود در هر کشور، مملو از تعالیم و عناصر فرهنگی در خصوص عرصه­های گوناگون زندگی از جمله کار و فعالیت اقتصادی برای گذران معیشت پیروان خود هستند. از آنجا که با توجه به داده­های آماری، ...  بیشتر
بررسی منشاء انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر
3. بررسی منشاء انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر

احسان طاهری حاجی وند؛ حمید رضا جمالی

دوره 11، شماره 29 ، تابستان 1395، صفحه 81-111

چکیده
  مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، «شناسایی حیثیت ذاتی» کلیه اعضای بشری را به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان شناخته و بر باورداشتن به «مقام و ارزش فرد انسانی» توسط مردم ملل متحد و این که «حقوق ...  بیشتر
تاثیر تبلیغاتِ بازرگانی بر نگرش به مدیریت بدن (موردِ مطالعه: شهروندانِ بالای 18 سال کرمانشاه)
4. تاثیر تبلیغاتِ بازرگانی بر نگرش به مدیریت بدن (موردِ مطالعه: شهروندانِ بالای 18 سال کرمانشاه)

علیرضا حسینی پاکدهی؛ یعقوب مرادیان

دوره 11، شماره 29 ، تابستان 1395، صفحه 113-142

چکیده
  امروزه تصور جهان بدون تبلیغات، تقریبا ناممکن می‌نماید و شاهد این مدعا آن است که هر فرد –خواسته یا ناخواسته- در محیط زندگی خود، روزانه در معرض صدها آگهی، پیام تبلیغی و ترویجی قرار دارد. تاثیرپذیری ما ...  بیشتر
بررسی رابطه ارزش‌های فرهنگی و نگرش نسبت به مهاجران افغانستانی (مورد مطالعه: شهروندان هجده سال و بالاتر شهر کاشان)
5. بررسی رابطه ارزش‌های فرهنگی و نگرش نسبت به مهاجران افغانستانی (مورد مطالعه: شهروندان هجده سال و بالاتر شهر کاشان)

محسن شاطریان؛ حامد نظری؛ حسین امام علی زاده

دوره 11، شماره 29 ، تابستان 1395، صفحه 143-165

چکیده
  با وجود گذشت سال­ها از حضور مهاجران افغانستانی در ایران، هنوز این گروه از افراد با مسائل و مشکلات بسیاری درگیر هستند، یکی از مهم­ترین این مشکلات، وجود نگرش‌های منفی در تعاملات روزمره با ایرانیان ...  بیشتر
فرهنگ و نقش آن در دیپلماسی عمومی
6. فرهنگ و نقش آن در دیپلماسی عمومی

نوذر شفیعی؛ فرهاد قنبری؛ آذین کیانی

دوره 11، شماره 29 ، تابستان 1395، صفحه 175-195

چکیده
  قرن بیست و یکم پیکره سیاست را در میان بازیگران روابط بین الملل تغییر داده است. با این وجود چیزی که قطعی به نظر می‌رسد این است که جهان امروز نمی تواند از دیپلماسی مجزا باشد. دیپلماسی در جهان امروز به سه ...  بیشتر