مجموعه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و گفتمان هویتی مخاطبان ایرانی
1. مجموعه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و گفتمان هویتی مخاطبان ایرانی

امران کیانی؛ حمدالله اکوانی

دوره 11، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 9-34

چکیده
  رسانه‌ها بر اساس نظریه کارکردگرایی بخشی از محیط بیرونی هستند که نقش موثری در بر ساختن هویت و دگرگونی آن یا به عبارتی در هویت‌سوزی / هویت‌سازی دارند. پیدایش دگرگونی‌های اجتماعی و تغییر ارزش-های اجتماعی ...  بیشتر
بررسی تأثیر سبک زندگی بر شکاف نسلی در بین جوانان شهر کاشان
2. بررسی تأثیر سبک زندگی بر شکاف نسلی در بین جوانان شهر کاشان

اسداله بابایی فرد؛ مریم روحی

دوره 11، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 35-61

چکیده
  امروزه واژه‌ی سبک‌ زندگی در جوامع بسیاری مطرح می‌شود. جهان امروز جهانی است پر از تنوع و ارتباطات گسترده که محیطی بسیار متفاوت برای جوانان ایجاد کرده است و باعث شده جوانان امروزه در مقایسه با نسل‌های ...  بیشتر
الگوهای مدیریت تنوعات فرهنگی و مذهبی و رابطه آن با شورش و انسجام
3. الگوهای مدیریت تنوعات فرهنگی و مذهبی و رابطه آن با شورش و انسجام

حسن غنیمتی

دوره 11، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 63-92

چکیده
  یکی از مسایل مهم جوامع چند قومیتی و چندفرهنگی، تضاد و تنش­های ناشی از وجود عناصر متفاوت فرهنگی در این جوامع است و سیاست‌گذاران به­منظور ایجاد و حفظ انسجام و نظم استراتژی­های متفاوتی را به­منظور ...  بیشتر
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر هویت فرهنگی با تأکید بر شکاف نسلی در بین دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کاشان در سال تحصیلی 93 -92)
4. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر هویت فرهنگی با تأکید بر شکاف نسلی در بین دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کاشان در سال تحصیلی 93 -92)

محسن نیازی؛ محمد گنجی؛ زهرا فرقانی نوش آبادی

دوره 11، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 93-118

چکیده
  هدف از پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر هویت فرهنگی با تأکید بر شکاف نسلی در بین دانش آموزان می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است و جامعه­ی آماری آن، دختران دبیرستانی (پایه سوم و چهارم) ...  بیشتر
بررسی رابطه بین جهان ـ محلی شدن با فردگرایی و جمع‌گرایی
5. بررسی رابطه بین جهان ـ محلی شدن با فردگرایی و جمع‌گرایی

عاطفه ذهبی؛ مهدی عالی نژاد؛ مهناز فرهمند

دوره 11، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 119-147

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جهان ـ محلی‌شدن با فردگرایی و جمع‌گرایی در بین دانشجویان دانشگاه یزد انجام شده است. متغیرهای وابسته این پژوهش، فردگرایی و جمع‌گرایی است که در ابعاد افقی و عمودی بر ...  بیشتر
ساختاردهی محرک‌های نقش‌آفرین سازمان‌های چند ملیتی در انتقال و توسعه فرهنگی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری
6. ساختاردهی محرک‌های نقش‌آفرین سازمان‌های چند ملیتی در انتقال و توسعه فرهنگی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری

حسین رحمان سرشت؛ سیدعلی ایازی؛ محمد ثابت مطلق

دوره 11، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 149-172

چکیده
  فرهنگ پدیده‌ای است که می‌سازد و ساخته می‌شود. کنش و واکنش‌های اجتماعی در بین افراد، بر اساس فرهنگ شکل می‌گیرد و حاصل این کنش و واکنش‌ها، سبب اثرگذاری بر فرهنگ موجود است. استقرار سازمان‌های چند ملیتی ...  بیشتر