تاثیر تجربه موزه‌ای بر صلاحیت بین‌فرهنگی با رویکرد معادله ساختاری (مورد مطالعه دانشجویان ایرانی و افغانستانی)
1. تاثیر تجربه موزه‌ای بر صلاحیت بین‌فرهنگی با رویکرد معادله ساختاری (مورد مطالعه دانشجویان ایرانی و افغانستانی)

لیلا کلنتری؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی

دوره 14، شماره 38 ، بهار 1398، صفحه 9-36

چکیده
  رسیدن به پذیرش اجتماعی و احترام به تنوع فرهنگی نیازمند شناخت و آگاهی از تفاوت‌های نگرشی و رفتاری بین افراد مختلف جوامع چندفرهنگی است. محیط دانشگاهی به عنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشی و مکانی که شرایط ...  بیشتر
مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه فرهنگی
2. مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه فرهنگی

یونس عزتی؛ منصور حقیقتیان؛ احمد مؤذنی

دوره 14، شماره 38 ، بهار 1398، صفحه 37-64

چکیده
   مفهوم توسعه حرکت رو به بهبود نظام اجتماعی را موردتوجه قرار می‌دهد. این مفهوم ابتدا بر محور حوزه اقتصادی- اجتماعی قرار داشت، ولی بعدازآن که سازمان یونسکو دهه پایانی سده 20 میلادی را دهه جهانی توسعه ...  بیشتر
بررسی نقش زرتشتیان در ارتقا و تعالی فرهنگ ایرانی (از ورود اسلام به ایران تا دوران معاصر)
3. بررسی نقش زرتشتیان در ارتقا و تعالی فرهنگ ایرانی (از ورود اسلام به ایران تا دوران معاصر)

شباهنگ مهاجرانی؛ علی اکبر امینی؛ سید علی مرتضویان

دوره 14، شماره 38 ، بهار 1398، صفحه 65-87

چکیده
  سرزمین کهن ایران، از گذشته دور تاکنون دارای تنوع گسترده‌ای از اقوام و اقلیت‌ها است‌ و از همین رو می‌توان شواهد متعددی را در راستای تاثیرپذیری فرهنگ ایرانی از  تنوع خرده‌فرهنگ‌ها برشمرد. بدین منظور، ...  بیشتر
ارائه مدل پارادایمی فرهنگ گردشگری با استفاده از روش داده بنیاد
4. ارائه مدل پارادایمی فرهنگ گردشگری با استفاده از روش داده بنیاد

لیلا حامدی؛ محسن عامری شهرابی؛ عباسعلی قیومی

دوره 14، شماره 38 ، بهار 1398، صفحه 89-115

چکیده
  فرهنگ یکی از فاکتورهایی است که گردشگران برای انتخاب مقصد خود آن را مد نظر قرار میدهند، اینکه جامعه میزبان از چه سطح فرهنگی برخوردار است و تمایز فرهنگی آن نسبت به دیگر ملل چیست. بنابراین شناخت فرهنگ جامعه ...  بیشتر
الگوی شایستگی‌های فرهنگی سرمایه انسانی از دیدگاه اسلام با تأکید بر فرهنگ علوی و رضوی
5. الگوی شایستگی‌های فرهنگی سرمایه انسانی از دیدگاه اسلام با تأکید بر فرهنگ علوی و رضوی

احسان نامدار جویمی؛ سید علیقلی روشن؛ نورمحمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی

دوره 14، شماره 38 ، بهار 1398، صفحه 117-148

چکیده
  در آموزه های معنوی تشیع در اسلام، معصومین در مقام و مرتبه انسان کامل، الگویی برای مومنان بوده‌اند و منبع بشارت و هدایت جویندگان حقایق جاودانه الهی در فرهنگ اسلامی هستند. این مقاله به دنبال الگویی از ...  بیشتر
تفسیرگرایی پلی برای توسعه ی مطالعات میان فرهنگی
6. تفسیرگرایی پلی برای توسعه ی مطالعات میان فرهنگی

فرهاد امام جمعه

دوره 14، شماره 38 ، بهار 1398، صفحه 149-167

چکیده
  آیا راه فعالیت و رشد علوم بین رشته ای از جمله مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی، یک راه هموار و بدون بحران است یا این گونه رشته ها در امتداد سیر تکوینی خود با گسل هایی  مواجه اند که باید بتوان ضمن بازشناسی ...  بیشتر