تاثیر متغیرهای زمینه ای بر سبک زندگی دیاسپورای ایرانی مقیم استان بریتیش کلمبیا کانادا
1. تاثیر متغیرهای زمینه ای بر سبک زندگی دیاسپورای ایرانی مقیم استان بریتیش کلمبیا کانادا

پوراندخت تقدسی؛ نادر محقق؛ اسماعیل کاوسی

دوره 14، شماره 39 ، تابستان 1398، صفحه 9-44

چکیده
  مهاجرت در مقیاس وسیع آن می تواند بعضی از ساختارهای کشور میزبان و پذیرنده را تغییر دهد. به خاطر همین مهاجرت ها، جوامع مختلف در جهان دارای الگوهای فرهنگی چندگانه منتسب به اقوام متفاوت هستند. از سوی دیگر، ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی منظر شهری خرمشهر و برلین در حفظ خاطرات جمعی
2. مطالعه تطبیقی منظر شهری خرمشهر و برلین در حفظ خاطرات جمعی

آیدا باقری بهشتی؛ فرح حبیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی

دوره 14، شماره 39 ، تابستان 1398، صفحه 45-68

چکیده
  منظر شهر به عنوان سطح تماس انسان و محیط، بر عینیت مکان و در ارتباط با ذهنیت ناظر، قابل تشخیص است و دارای ویژگی‌های ارزشمندی است که سبب شکل­گیری خاطرات می گردد. گرچه مجموعه­ای از خاطرات ذهنیات فردی ...  بیشتر
مقایسه همگرایی هویت ملی و قومی در شهرهای کرمانشاه، سرپل ذهاب، صحنه و پاوه
3. مقایسه همگرایی هویت ملی و قومی در شهرهای کرمانشاه، سرپل ذهاب، صحنه و پاوه

مریم رویین تن؛ ژیلا مشهدی میقانی؛ مریم یارمحمد توسکی

دوره 14، شماره 39 ، تابستان 1398، صفحه 69-94

چکیده
  هویت قومی و ملی امری طبیعی و ثابت نیست که پایههای مشخص و تغییرناپذیر داشته باشد بلکه پدیداری است که گذشته از عناصر عینی و آفاقی، ریشه در تجربههای مشترک و خاطرات و تصورات جمعی مردم دارد. وجود احساس تعارض ...  بیشتر
جستجوی «خود»و«دیگری» در اثر حاجی‌بابای‌اصفهانی
4. جستجوی «خود»و«دیگری» در اثر حاجی‌بابای‌اصفهانی

جواد مویزچی؛ سید خدایار مرتضوی

دوره 14، شماره 39 ، تابستان 1398، صفحه 95-120

چکیده
  «خود» و «دیگری» از جمله تعابیر خصم­ساز است که  در ازمنظر مطالعات سیاسی و بین­فرهنگی، به فاصله­گذاری بین اجتماعات و هویت­های مختلف منجر می­گردد. این مفهوم در نظریه­ی گفتمانی لاکلا ...  بیشتر
سبک زندگی اسلامی در اندیشه‌ی مقام معظم رهبری
5. سبک زندگی اسلامی در اندیشه‌ی مقام معظم رهبری

ابوالفضل احمدی؛ ابوالفضل ذوالفقاری

دوره 14، شماره 39 ، تابستان 1398، صفحه 121-148

چکیده
  این پژوهش تلاش دارد، ضمن مروری برنظرات سبک زندگی ازنظر جامعه ‌شناسان، گفتمان سبک زندگی اسلامی در اندیشه‌ی مقام معظم رهبری را به صورت اکتشافی بررسی نموده و ضمن شناسایی دال های آن، چگونگی مفصل بندی این ...  بیشتر
تحلیل گفتمان نقاشی دفاع مقدس
6. تحلیل گفتمان نقاشی دفاع مقدس

نیره السادات مبینی پور؛ محمدرضا شریف زاده؛ محمدعلی خبری

دوره 14، شماره 39 ، تابستان 1398، صفحه 149-187

چکیده
  نقاشی جنگ که تأثیر بسزایی در روند شکل‌گیری جریان‌های پس از خود دارد، در یک متن گفتمانی خاصّی پدید آمده است. در این مقاله به‌صورت توامان «متن» و «بافت» مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. به جهت مناسب ...  بیشتر