ارتباطات میان فرهنگی افغان های مقیم ایران با ایرانیان بر پایه نظریه هم فرهنگی
1. ارتباطات میان فرهنگی افغان های مقیم ایران با ایرانیان بر پایه نظریه هم فرهنگی

حسن بشیر؛ محمد جواد کشانی

دوره 14، شماره 41 ، زمستان 1398، صفحه 9-30

چکیده
  حضور مهاجران افغانی در ایران  به عنوان بزرگ‌ترین قومیت مهاجر در ایران  به سال‌های دور برمی‌گردد . هم‌اکنون بخشی از آنان در ایران صاحب فرزند شدند و نسل سوم این مهاجران به ایران به‌عنوان زادگاه ...  بیشتر
بررسی سبک زندگی مطلوب کارگزاران سیاسی منطبق بر قرآن، سنت معصومین(ع) و عقل در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
2. بررسی سبک زندگی مطلوب کارگزاران سیاسی منطبق بر قرآن، سنت معصومین(ع) و عقل در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

زهرا خسروانی؛ مسعود جعفری نژاد؛ علیرضا گلشنی

دوره 14، شماره 41 ، زمستان 1398، صفحه 31-58

چکیده
  این پژوهش به بررسی سبک زندگی مطلوب کارگزاران سیاسی منطبق بر قرآن، سنت معصومین(ع) و عقل در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته است. سوال اصلی پژوهش این است که مولفه های مطلوب سبک زندگی کارگزاران ...  بیشتر
امنیت فرهنگی کشورهای عضو اکو
3. امنیت فرهنگی کشورهای عضو اکو

محمد مهدی مظاهری

دوره 14، شماره 41 ، زمستان 1398، صفحه 59-88

چکیده
  پژوهش حاضر، با توجه به احساس نیاز به پژوهش‌های علمی گسترده برای بسط مفهوم امنیت فرهنگی و شناسایی نقاط ضعف و قوت کشور ما و همسایگان هم‌سرشت و هم‌‌سرنوشتمان در این زمینه، تلاش می‌کند سهم و نقشی هرچند ...  بیشتر
معیارهای تقویت کننده دیپلماسی فرهنگی در اندیشه امام خامنه‌ای(مدظله تعالی)
4. معیارهای تقویت کننده دیپلماسی فرهنگی در اندیشه امام خامنه‌ای(مدظله تعالی)

مهدی هدایتی شهیدانی؛ دانیال رضاپور؛ علی گلستانی؛ علی اسکندری نسب

دوره 14، شماره 41 ، زمستان 1398، صفحه 89-112

چکیده
  انقلاب اسلامی موجد یک تحول فرهنگی- اجتماعی در جامعه ایران بوده است که در ارتباط و تعامل با دولت‌ها و ملت‌های دیگر بر ابزارهای فرهنگی و گفتگو تأکید دارد. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر اساس ...  بیشتر
تحلیل تطبیقی دموکراتیزاسیون در ایران و ترکیه: مطالعه موردی واقعه مشروطه خواهی در 1906 و 1908
5. تحلیل تطبیقی دموکراتیزاسیون در ایران و ترکیه: مطالعه موردی واقعه مشروطه خواهی در 1906 و 1908

مرضیه ابوذری؛ علی ساعی

دوره 14، شماره 41 ، زمستان 1398، صفحه 113-144

چکیده
  موضوع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن در اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ در 1906 و 1908 اﺳﺖ. ﻣﺪﻋﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ...  بیشتر
مطالعه و ارزیابی مولفه‌های اخلاق زیستی دینی در کتب درسی علوم دوره ابتدائی
6. مطالعه و ارزیابی مولفه‌های اخلاق زیستی دینی در کتب درسی علوم دوره ابتدائی

حمید رضا خالدی؛ اکبر رهنما؛ محسن فرمهینی فراهانی

دوره 14، شماره 41 ، زمستان 1398، صفحه 145-168

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به مولفه های اخلاق زیستی صورت گرفته است. روش تحقیق در این کار پژوهشی تحلیل محتوا می باشد. جامعه ونمونۀ آماری در این پژوهش ...  بیشتر