مدیریت اضطراب/ عدم قطعیت در ارتباطات میان فرهنگی دانشجویان افغانستانی در دانشگاه های ایران
1. مدیریت اضطراب/ عدم قطعیت در ارتباطات میان فرهنگی دانشجویان افغانستانی در دانشگاه های ایران

حسن بشیر؛ مصطفی مصطفوی

دوره 15، شماره 42 ، بهار 1399

چکیده
  همزیستی افغانی ها با ایرانیان تاریخ طولانی دارد. همسایگی دو کشور از نظر جغرافیایی، قرابت فرهنگی و اشتراکات فرهنگی موجب شده آنها در دهه های اخیر بیشتر ارتباط داشته باشند. زبان، دین، اشتراکات فرهنگی زمینه ...  بیشتر
ارزیابی معیارهای مدیریت رفتار اخلاقی در بستر فرهنگ جامعۀ ایرانی
2. ارزیابی معیارهای مدیریت رفتار اخلاقی در بستر فرهنگ جامعۀ ایرانی

محسن فرهادی نژاد؛ سکینه جعفری

دوره 15، شماره 42 ، بهار 1399

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی معیارهای مدیریت رفتار اخلاقی در بستر فرهنگ جامعۀ ایرانی بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع پژوهش­های توصیفی ـ پیمایشی محسوب می­شود. ...  بیشتر
ظرفیت‌های فرهنگی پارادیپلماسی فرامرزی کشورهای حوزه ایران فرهنگی
3. ظرفیت‌های فرهنگی پارادیپلماسی فرامرزی کشورهای حوزه ایران فرهنگی

احمد ساعی؛ مریم خالقی نژد؛ علی اشرف نظری؛ مجید توسلی رکن آبادی

دوره 15، شماره 42 ، بهار 1399

چکیده
  امروزه کنشگران فروملی خواهان فعالیت‌های بیشتر فرهنگی در عرصه ارتباطات برون مرزی می‌باشند. این فعالیت تحت عنوان پارادیپلماسی در چارچوب برخی قوانین، منجر به افزایش قدرت ملی یک کشور و حکومت می‌شود، از ...  بیشتر
نقش ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته در ایجاد شکاف نسل‌ها در ایران با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب
4. نقش ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته در ایجاد شکاف نسل‌ها در ایران با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب

مرتضی مقتدائی؛ صادق زیبا کلام

دوره 15، شماره 42 ، بهار 1399

چکیده
  ابزارهای رسانه ای پیشرفته که محصول جهانی‌شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات هستند، نقش قابل توجّهی در به چالش کشیدن ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران دارند. سرعت این تحولات به گونه‌ای است ...  بیشتر
بررسی جامعه شناختی تاثیر احساس تبعیض بر اعتماد اجتماعی اقلیتهای دینی (مورد مطالعه: زرتشتیان ساکن در شهر تهران)
5. بررسی جامعه شناختی تاثیر احساس تبعیض بر اعتماد اجتماعی اقلیتهای دینی (مورد مطالعه: زرتشتیان ساکن در شهر تهران)

سیده حکیمه هاشمی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ میثم موسائی؛ علی بقائی سرابی

دوره 15، شماره 42 ، بهار 1399

چکیده
  کشور ایران در زمره کشورهای ناهمگون و متکثر دینی و مذهبی است و ساختار جمعیتی در ایران با پدیده کثرتگرایی قومی، دینی و مذهبی مواجه است و عدم توجه به نیاز‌های اقلیت‌ها در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی ...  بیشتر
رویکرد فعال و کاربردی به سواد فرهنگی دانشجویان، بازآفرینی ادراک فرهنگی
6. رویکرد فعال و کاربردی به سواد فرهنگی دانشجویان، بازآفرینی ادراک فرهنگی

فاطمه محقق؛ فرهاد امام جمعه؛ سید مرتضی موسویان؛ فائزه درمان

دوره 15، شماره 42 ، بهار 1399

چکیده
  این مقاله با هدف پاسخگویی به این دو سوال اساسی تنظیم شده که رویکرد جدید به مفهوم سواد فرهنگی چیست و چه تکنیک هایی برای آموزش سواد فرهنگی به دانشجویان قابل استفاده است. روش مورد استفاده، کیفی و از نوع تحلیلی ...  بیشتر