تحلیل نشانه‌شناختی موانع تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارها
1. تحلیل نشانه‌شناختی موانع تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارها

سروناز تربتی

دوره 12، شماره 32 ، پاییز 1396، صفحه 9-34

چکیده
  تحقیق حاضر به ضرورت گفتمان‌سازی در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی می‌پردازد و ابعاد فرهنگی آن را به‌عنوان زیرساخت‌ تقویت بنیان‌های فرهنگ مقاومت برای نیل به «اهداف اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، در نظر ...  بیشتر
بررسی سبک زندگی کارگزاران سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: سبک زندگی کارگزاران سیاسی استان فارس بین سال‌های 1396-1392)
2. بررسی سبک زندگی کارگزاران سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: سبک زندگی کارگزاران سیاسی استان فارس بین سال‌های 1396-1392)

زهرا خسروانی؛ مسعود جعفری نژاد؛ علیرضا گلشنی

دوره 12، شماره 32 ، پاییز 1396، صفحه 35-60

چکیده
    هدف پژوهش حاضر بررسی سبک زندگی کارگزاران سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (سبک زندگی کارگزاران سیاسی استان فارس بین سالهای 1396-1392) است. سوال اصلی پژوهش این است که آیا سبک زندگی کارگزاران سیاسی استان ...  بیشتر
بررسی آثار شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت شهروندان تهرانی با مداخله سرمایه فرهنگی و اعتماد اجتماعی
3. بررسی آثار شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت شهروندان تهرانی با مداخله سرمایه فرهنگی و اعتماد اجتماعی

زهرا نورانی آسیابر؛ طهمورث شیری؛ رضا علی محسنی

دوره 12، شماره 32 ، پاییز 1396، صفحه 61-85

چکیده
  هدف شبکه اجتماعی فراهم آوردن امکان ارتباط بین سرمایه‌های فردی است تا از طریق مشارکت به رشد و ارتقای جوامع کمک کند. از سوالات مهم تحقیق حاضر این است که: میزان مشارکت شهروندی بین ساکنان شهر تهران چگونه ...  بیشتر
هویت‌های ملی-فروملی؛ عاملی برای واگرایی در اتحادیه اروپا
4. هویت‌های ملی-فروملی؛ عاملی برای واگرایی در اتحادیه اروپا

عبدالله مهربان

دوره 12، شماره 32 ، پاییز 1396، صفحه 87-108

چکیده
  روند روبه‌افزایش گرایش­های واگرایانه در اروپا ذهن را به‌سوی واکاوی این پدیده متناقض با همگرایی اروپایی متبادر می­سازد. اتحادیه­ای که با هدف تشکیل فدراسیونی اروپایی پا به عرصه وجود نهاد، اینک ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مکاتب مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناسی فرهنگی
5. بررسی تطبیقی مکاتب مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناسی فرهنگی

صادق جهانبخش گنجه

دوره 12، شماره 32 ، پاییز 1396، صفحه 109-139

چکیده
  فرهنگ، بستری است که تمام رفتارهای پایدار اجتماعی در درون آن صورت می­گیرد. منظور از بستر، محیط غیرمادی ساخته شده انسانی است که شامل ارزش­ها، باورها، آداب و رسوم و غیره است و مهمترین ویژگی آن پایداری ...  بیشتر
چند صدایی و امکان‌های موسیقایی؛ تحلیل گفتمان‌های ترانه‌های موسیقی مردم‌پسند در دهه 70
6. چند صدایی و امکان‌های موسیقایی؛ تحلیل گفتمان‌های ترانه‌های موسیقی مردم‌پسند در دهه 70

محمدسالار کسرایی؛ سهیل حمیدی ساوجی

دوره 12، شماره 32 ، پاییز 1396، صفحه 141-162

چکیده
  موسیقی مردم پسند، به عنوان یکی از پرمخاطب ترین تولیدات فرهنگی، نقش مهمی در شکل دادن به باورهای عمومی در هر جامعه ایفا می‌کند. موسیقی ابزار یا منبعی است که مردم برای سامان دادن به خویشتن، در مقام عاملان ...  بیشتر