دوره و شماره: دوره 13، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 1-200 
2. تبیین جامعه‌شناختی هویت ملی ایرانیان

صفحه 37-67

طاها عشایری؛ اکبر ذوالفقاری؛ فاطمه نامیان؛ الهام حسین زاده


4. فرقه‌گرایی، برخورد تمدن‌ها و مدیریت بحران در جهان اسلام

صفحه 93-121

نجمه ملکیان بروجنی؛ نوذر شفیعی؛ محمدرضا دهشیری