تاثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی نسل چهارم
1. تاثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی نسل چهارم

عالیه رضاییان؛ افسانه ادریسی

دوره 13، شماره 34 ، بهار 1397، صفحه 9-35

چکیده
  شبکه‏ های اجتماعی از پرطرفدارین رسانه‏ های اجتماعی هستند که مخاطبان بسیاری به خصوص از قشر جوان و نوجوان دارند. ویژگی‎های تعاملی و بسترسازی برای ایجاد روابط اجتماعی از دلایل مورد استقبال واقع شدن ...  بیشتر
بررسی ارتباط تعامل بین فرهنگی با صلاحیت بین فرهنگی با رویکرد معادلات ساختاری
2. بررسی ارتباط تعامل بین فرهنگی با صلاحیت بین فرهنگی با رویکرد معادلات ساختاری

ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی

دوره 13، شماره 34 ، بهار 1397، صفحه 37-59

چکیده
  افزایش تعامل بین دانشجویان بومی و غیربومی و از دو دسته شیعه و سنی و ...  و از مناطق و سایر کشورها فرصتی جدید برای دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در دانشگاه سیستان  و بلوچستان برای مشارکت در ارتباطات ...  بیشتر
ارائه مدلی برای ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه ( مورد مطالعه: دانشگاه های آزاد استان گیلان)
3. ارائه مدلی برای ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه ( مورد مطالعه: دانشگاه های آزاد استان گیلان)

مه لقا کریمی کما؛ محمد صاحب الزمانی؛ نادرقلی قورچیان

دوره 13، شماره 34 ، بهار 1397، صفحه 61-86

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارائه مدل ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه است. نوع پژوهش کاربردی و اجرای آن با دو رویکرد کیفی و کمی بصورت تلفیقی بوده است. در فاز کیفی به کمک تکنیک دلفی با نظرخواهی از خبرگان 22 شاخص ...  بیشتر
تبیین جامعه‌شناختی مدگرایی از دید دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی
4. تبیین جامعه‌شناختی مدگرایی از دید دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی

صادق جهانبخش گنجه؛ نیما جعفری

دوره 13، شماره 34 ، بهار 1397، صفحه 87-112

چکیده
  مدگرایی از جمله مطرح ترین مسائل نوپدید اجتماعی در عصر حاضر به شمار می رود، یعنی نوعی از مصرف که نه برای رفع نیازهای زیستی بلکه برای اهداف اجتماعی صورت می گیرد. بر این اساس مطالعه حاضر با عنایت به نقش قابل‌توجه ...  بیشتر
سیاستگذاری فرهنگی و مدیریت شکاف نسلی در ایران
5. سیاستگذاری فرهنگی و مدیریت شکاف نسلی در ایران

مرتضی مقتدایی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری؛ ملک یحیی صلاحی

دوره 13، شماره 34 ، بهار 1397، صفحه 113-141

چکیده
  پس از جنگ جهانی دوم کشورهای در حال توسعه به شدت رشد کردند و تحولات اجتماعی مانند جنبش‌های اجتماعی را تجربه کردند در پس این تحولات ساختاری عینی تحولاتی از نوع ذهنی در لایه‌های زیرین اجتماعی حاصل شد که ...  بیشتر
رویکردی فرهنگی جهت کاهش آسیب های اجتماعی با مداخله دانشگاه آزاد اسلامی
6. رویکردی فرهنگی جهت کاهش آسیب های اجتماعی با مداخله دانشگاه آزاد اسلامی

فرهاد امام جمعه

دوره 13، شماره 34 ، بهار 1397، صفحه 143-167

چکیده
  در این مقاله که بر اساس پژوهشی بنیادی تنظیم شده با هدف ایجاد خدمات مثبت، پویا و مداخله گرانه ی دانشگاه ها در جهت تعدیل آسیب های اجتماعی، که در کلان شهرها در حال افزایش و ایجاد نگرانی ها و اختلالات بسیار ...  بیشتر