آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 886
تعداد پذیرش 112
تعداد عدم پذیرش 646

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 154
تعداد مشاهده مقاله 90065
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 136194
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 216 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2 روز
درصد پذیرش 13 %